самосознание

самосознание
savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė pradeda vystytis, kai vaikai išskiria save iš aplinkos daiktų ir žmonių (2–3 m.), kai pradeda vartoti žodžius aš, aš pats, kai atsiranda savarankiškumo užuomazgos, noras viską daryti pačiam. Paauglystėje savimonė labiau išryškėja, kai susidomima savimi, kai norima suprasti savo santykių su aplinka reikšmę sau ir kitiems. Tada ryškesnis tampa savęs vertinimas, savarankiškumo siekimas, savivaizdis. Didelę reikšmę savimonei vystytis turi savo socialinių vaidmenų suvokimas. Be to, savimonė taip pat yra veiklos ir elgesio, veiksmų rinkimosi veiksnys. Savimonė – aukščiausia sąmonės išsivystymo pakopa, kartu sąmonės vystymosi sąlyga. Savimonės ir sąmonės sąveika brandina asmenybę, jos santykius su aplinka ir savimi. Socialinio vaidmens atlikimas daro poveikį individo sąmonei, o šioji – savimonei. Paauglio, kaip mokinio, savimonė daro poveikį jo visuomeninei sąmonei, o šioji giliau įprasmina jo, kaip mokinio, vaidmenį. Savimonės ir sąmonės sąveika pasireiškia tuo, kad reguliuoja veiklą ir elgesį, yra lemiamas asmenybės apsisprendimo, ką ir kaip veikti, veiksnys. Pvz., savimonė lemia darbinį, profesinį apsisprendimą. Savimonė ugdoma nuolat stebint save ir vertinant savo veiklą ir elgesį arba analizuojant ankstesnę patirtį (retrospekcija). Savianalizė, savikritika – svarbus savimonės ugdymo veiksnys. Todėl ypatingą reikšmę čia turi saviaukla. atitikmenys: angl. self-consciousness vok. Selbstbewußtsein rus. самосознание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • самосознание — самосознание …   Орфографический словарь-справочник

 • САМОСОЗНАНИЕ —         осознание, оценка человеком своего знания, нравств. облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя как чувствующего и мыслящего существа, как деятеля. С. свойственно не только индивиду, но и обществу, классу …   Философская энциклопедия

 • самосознание — см. Я концепция. Краткий психологический словарь. Ростов на Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998. самосознание …   Большая психологическая энциклопедия

 • САМОСОЗНАНИЕ — САМОСОЗНАНИЕ, самосознания, мн. нет, ср. Ясное понимание своей сущности, своих отличительных свойств, своей роли в окружающей среде. «Классовое самосознание рабочих есть понимание рабочими того, что единственное средство улучшить свое положение и …   Толковый словарь Ушакова

 • САМОСОЗНАНИЕ — САМОСОЗНАНИЕ, осознание и оценка человеком самого себя как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности своего нравственного облика и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения …   Современная энциклопедия

 • САМОСОЗНАНИЕ — осознание и оценка человеком самого себя как личности своего нравственного облика и интересов, ценностей, мотивов поведения …   Большой Энциклопедический словарь

 • Самосознание — осознанное человека своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей …   Психологический словарь

 • САМОСОЗНАНИЕ — (само со знание) противоположное осознанию внешнего мира (объекта) переживание единства и специфичности ‘Я’ как автономной (отдельной) сущности, наделенной мыслями, чувствами, желаниями, способностью к действию. Включает в себя процессы… …   История Философии: Энциклопедия

 • САМОСОЗНАНИЕ — (само со знание) противоположное осознанию внешнего мира (объекта) переживание единства и специфичности «Я» как автономной (отдельной) сущности, наделенной мыслями, чувствами, желаниями, способностью к действию. Включает в себя процессы… …   Новейший философский словарь

 • САМОСОЗНАНИЕ — САМОСОЗНАНИЕ, я, ср. Полное понимание самого себя, своего значения, роли в жизни, обществе. Классовое с. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • самосознание — сущ., кол во синонимов: 1 • понимание (47) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”